API – tietoa rajapintapalveluista

mpassid-apis

MPASS.id ratkaisu sisältää useita rajapintapalveluja, joista ensimmäisen avulla hallinnoidaan tunnistuksen proxyn metatietoja. Toinen rajapintapalvelu on liityntä eri maissa sijaitsevien MPASS.id -pohjaisten tunnistuspalvelujen metatietoihin eli rekisterirajapinta. Kolmas API on MPASS.id proxyn monitorointia varten. Kaikki rajapintamme ovat REST rajapintoja ja palauttavat vain JSON muotoista tietosisältöä.

Jokaisesta rajapinnasta on koneluettava Swagger 2.0 kuvaus, joka on suunnittelun lähtökohta. Samasta kuvauksesta voidaan automaattisesti generoida live dokumentaatio, SDK:t, koodiesimerkit. Koneluettava kuvauksen työstäminen tapahtuu SwaggerHub.com palvelussa ja JSON muotoinen kuvaus löytyy Github.com palvelusta.

Rajapintapalvelujen käyttöönotto

Rajapintapalvelujen hallinta tulee olemaan APIKA -palvelussa.

  • Rekisteröidy palveluun
  • Rajapintapalveluita ei voi käyttää ilman APIKA:n kautta itsepalveluna saatavaa API-avainta.
  • Samasta palvelusta löytyy rajapintapalvelujen dokumentaatio.

MPASSid Proxy API

Rajapintapalvelun kautta hallinnoidaan ja haetaan yhden MPASS.id proxyn metatietoa ja sisältöä sekä konfiguraatiota. Rajapinnan Swagger 2.0 speksi kehitetään ja ylläpidetään Swaggerhub.com -palvelussa. REST rajapinta, joka palauttaa JSON tietosisältöä.

  • Rajapintapalvelujen hallinta tulee olemaan APIKA -palvelussa.
  • Rajapinnan Swagger 2.0 speksi Swaggerhub.com -palvelussa.
  • Rajapintapalvelun koodi löytyy Github palvelusta.
  • Ota rajapintapalvelu käyttöön APIKA -palvelun kautta. Samasta paikasta tulee löytymään API:n dokumentaatio.

Github issue lista – tuoreimmat

MPASSid Monitoring API

Rajapintapalvelun kautta saa historiatietoa yhden MPASSid proxyn prosessien suorituskyvystä. Esimerkiksi eri attribuuttilähteiden suorituskyvystä on mahdollista hakea tietoa jopa 90 päivää taaksepäin. API:n speksaus tapahtuu SwaggerHub.com palvelussa. API:n MVP versio valmistuu 2016 aikana. REST rajapinta, joka palauttaa JSON tietosisältöä.

MPASSid Register API

Rajapintapalvelun kautta hallinnoidaan metatietorekisteriä, jossa on tiedot MPASSid proxyistä eri puolilla maailmaa. REST rajapinta, joka palauttaa JSON tietosisältöä.

  • Rajapinnan Swagger 2.0 speksi SwaggerHub.com palvelussa.
  • Rajapintapalvelun koodi löytyy Github palvelusta.
  • Ota rajapintapalvelu käyttöön APIKA -palvelun kautta. Samasta paikasta tulee löytymään API:n dokumentaatio.

Github issue lista – tuoreimmat