Wilma_mpass
Wilman käyttäjille MPASS.id käyttöön minuuteissa

MPASS.id kertakirjautuminen voidaan nyt vaivatta ottaa käyttöön kaikissa niissä Suomen kouluissa, joissa Wilma oppilashallintoratkaisu on käytössä. Wilma on oppilashallintojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Suomen peruskouluista ja lukioista voi ottaa MPASS.id kertakirjautumisen käyttöön välittömästi ilman kustannuksia.

Wilmaa käyttävissä kunnissa MPASS.id integraatio on nyt minuuttien operaatio.

MPASS.id -tuettuihin palveluihin (mm. Peda.net, Nettimoppi, Unelmakoulu ja Eduuni-ID) on käyttöönoton jälkeen mahdollista kirjautua Wilma-tunnuksilla. Tunnistautumisen yhteydessä palveluntarjoajat saavat ajantasaiset tiedot (nimi, kunta, koulu, luokka, rooli) tunnistetuista Wilma-käyttäjistä.

Kuntien ja koulujen kannalta Wilman ja MPASS.id:n suora yhteensopivuus helpottaa huomattavasti kertakirjautumisjärjestelmän käyttöönottoa erityisesti niille kunnille, joissa aiemmin tuettuja ulkoisia järjestelmiä (Active Directory, Azure AD, Dream Platform, Opinsys) ei ole käytössä.

Käyttöönotto tapahtuu minuuteissa

Wilmassa MPASS.id käyttöönotto tapahtuu yksinkertaisesti muuttamalla Wilman konfiguraatiota luomatta riviäkään koodia tai tekemättä muutoksia esimerkiksi palomuurisääntöihin. Lisätietoja tarvittavista muutoksista löydät Visma InCommunity Oy:n sivuilta.

Tarvittavat vaiheet lyhyesti:

  1. Tehkää Starsoftin ohjeiden mukaan muutokset Wilman konfiguraatioon.
  2. Ilmoittakaa tarvittavat tiedot MPASSid operaattorille käyttämällä tätä lomaketta.
  3. Odota yhteydenottoa koskien robottitunnuksia, joita tarvitaan MPASSid ja Wilma välisen rajapinnan tasaisin väliajoin tehtävään automaattiseen toimivuuden tarkistukseen.
  4. Kun robottitunnukset ja integraation asetukset on tehty MPASSid palvelimella, saatte viestin jossa kerrotaan integraation käyttövalmiudesta.
Lue lisää
(English) Demola Tampere: Productive meeting at the Ministry

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Change of plans

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Jamming to the next steps

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Journey Update

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
Uuden tuoteomistajan terveiset

MPASSid:n entinen tuoteomistaja Jarkko Moilanen jäi virkavapaalle 1.2. alkaen, ja minut (Marko Leppänen) nimitettiin hänen tuuraajakseen virkavapaan ajaksi.  Olen Tampereen teknilliseltä yliopistolta valmistunut ohjelmistotekniikan tohtori ja asun Nokialla. Työhistoriani on monivaiheinen, mutta suuren osan siitä olen viettänyt yliopistolla tutkijana. Väitöstutkimukseni käsitteli ohjelmistojen jatkuvaan julkaisemiseen liittyviä prosessi-, arkkitehtuuri-, ja infrastruktuurivaikutuksia. Lisäksi minua kiinnosti myös yritysten toimintatavat, innovaatiot ja startup -kulttuuri. Tutkijanuran lisäksi olen toiminut muutamassa yrityksessä liikkuvien koneiden ohjelmistosuunnittelun parissa, josta aiheesta olen kirjoittanut kirjan yhdessä kolmen muun alan asiantuntijan kanssa.

MPASS-tiimi

Uuden tuoteomistajan ensimmäinen MPASS-tapaaminen, paikalla Jarkko Moilanen (kameran takana), vasemmalta Tero Huttunen (OKM), Marko Leppänen (OKM), ja Henri Mikkonen (CSC).

Julkishallinnossa työskentely on siis minulle uutta, mutta otan haasteen innolla vastaan. Etenkin nyt kun MPASSidtä ollaan tuotteistamassa uskon ohjelmistotaustastani olevan hyötyä. Opettaminen puolestaan on ollut aina sydäntäni lähellä, sillä olen tehnyt paljon käytännön opetustyötä yliopistolla. Siksipä MPASSid helppona väylänä opetussovelluksiin ja materiaaleihin on mielestäni arvokas asia jo sinällään. Tuoteomistajuutta siirtäessä olen tutustunut MPASSid-tiimiin ja ilahtunut heidän osaamisestaan ja omistautumisestaan asialle.

Ensimmäisiä tehtäviäni uudessa työssä on kutsua koolle sidosryhmät MPASSid:n hallintamallityön loppuun saattamiseksi, joten kuulette minusta pian. Ollaan yhteyksissä!

Lue lisää
(English) Demola Tampere: The beginning of MPASS World Tour

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
moilanen2
Väistyvän tuoteomistajan yhteenveto

Matka on ollut pitkähkö. Alkusysäys kehittämiselle tuli opettajien keskuudesta. Usean opettajan mukaan kunnollista kertakirjautumisratkaisua ei ollut kaikkien saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö otti haasteen vastaan. MPASSid:n PoC tehtiin loppuvuodesta 2015 ja testattiin koululaisilla vuoden vaihteen paikkeilla. Palaute oli kannustavaa ja sen perusteella maaliskuusta 2016 eteenpäin lähdettiin tekemään pohjat kuntoon eli aloitettiin matka kohti tuotantokypsää ratkaisua. Päävastuu teknisestä avoimen lähdekoodin toteutuksesta on ollut ja on myös 2017 aikana CSC Tieteen tietotekniikan keskuksella. Yhteistyö CSC:n ja OKM:n välillä on ollut sujuvaa. MPASSid on käytännön toteutus kokeilukulttuurista, jota hallitusohjelmakin edellyttää.

Asiakaslähtöisesti ja kansainvälisesti

Kehitystyötä on tehty asiakaslähtöisesti tiiviissä yhteistyössä kuntien, opettajien, oppilaiden, kehittäjien ja yritysten kanssa. MPASSid aiheiset avoimet webinaarit ovat olleet yksi tapamme pitää yhteyttä asiakkaisiin. Olemme hyödyntäneet kansainvälistä Demola verkostoa konseptien kehittämistyössä.

Yhteistyö on lisäksi sisältänyt toisen kansainvälisen ulottuvuuden, koska Viron opetus- ja tiedeministeriö on ollut mukana matkassa päätyen MPASSid:n valintaan myös Viron opetussektorin kertakirjautumisratkaisuna. Vuoden 2016 aikana lähdimme mukaan hackathoneihin, joista esimerkkinä Ultrahack. Hackathonit ovat mahtava tilaisuus hakea palautetta kehittäjäkokemukseen ja kuulla startupien näkökulmia MPASSid ratkaisusta. Yhteistyö xEdu.co kiihdyttämn kanssa on täydentänyt startup yhteistyötä.

MPASSid:n eri osapuolille tarjoamat edut ja vahvuudet

Opetussektorille korkealaatuinen kansallinen kertakirjautuminen

MPASSid palvelulupaus on, että 99,75% tunnistautumisista tapahtuu alle 3 sekunnin. Samassa ajassa välitetään myös standardoitu käyttäjän profiili palveluntarjoajalle. MPASSid on asiakkaiden kanssa kehitetty ja asiakkaiden tarpeisiin perustuva. Ratkaisu on tehty juuri opetussektorin tarpeisiin elinikäisen oppimisen tukemiseksi.

Vaikkakin ensimmäinen kohderyhmä on ollut peruskoulu ja lukio, ei mikään estä muita sektoreita hyödyntämästä MPASSid:ta oppilaiden ja opettajien tunnistamisessa.

Toki korkeakouluilla on HAKA -verkosto ja olemme tarjonneet yhteistyötä heidän suuntaan, jotta vältetään kouluasteiden välissä tapahtuva turha muutos tunnistautumiskäytännöisssä. Meidän näkökulmasta Suomessa tulisi olla yhteinen tunnistautumisratkaisu.

Käytettävyys keskeistä

Kuten tuli alussa mainittua, MPASSid:n tavoite on että 99,75% tunnistautumisista tapahtuu alle 3 sekunnin. Muussa tapauksessa palvelu on epäonnistunut eikä vastaa vaatimuksia. Tilanteen ja käytön automaattinen seuranta on välttämätöntä käyttökokemuksen jatkuvan parantamisen kannalta.

Siksi olemme ottaneet käyttöön kesällä 2016 Plumbr palvelun, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa käyttökokemuksesta ja mahdollisista ongelmista palvelun laadun suhteen.

Kun ongelmat ja uhkaavat ongelmat ovat selvillä, niihin voidaan puuttua jo välillä ennen kuin asiakkaat edes huomaavat asiaa.

Skaalautuvuus kansainväliseksi kertakirjautumisratkaisuksi

MPASSid on kansallinen ratkaisu kertakirjautumiseen. Arkkitehtuuri sisältää rajapinnat eri maissa sijaitsevien MPASSid tunnistautumispalvelujen metatietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Näin ollen palveluntarjoajat voivat dynaamisesti lisätä ja poistaa uusia maita tunnistuksen piiriin omassa sovelluksessaan.

Jokainen MPASSid proxy sisältää myös metatietojen ja monitorointi rajapinnan.

Kokonaisuuden toimintaa on voitu kehittää alusta asti kansainvälisyys muistaen, koska Viro on ollut kumppanina ja päätynyt MPASSid käyttöönottoon 2017 myös Virossa.

Käyttöönotto äärimmäisen helppoa kunnille

Wilmaa käyttäville kunnille MPASSid ratkaisun käyttöönotto on minuuttien asia. Muita vaihtoehtoja on AD ja Azure AD integraatiot, joita olemme tehneet useamman kerran. Kyseiset integraatiot tehdään tunnistuksen yhteydessä välitettävien attribuuttien välittämistä varten. Tyypillisesti kunta tuo opetusalan käyttäjätunnukset mukaan MPASSid kautta käytettäväksi. Näin esimerkiksi 23 000 oululaista pystyy kirjautumaan kaikkiin palveluihin samoilla tunnuksilla.

Yrityksille valmis laajeneva käyttäjäkunta

Yritykselle käyttäjätietojen ja rekisterin ylläpito ei ole core businesta. Yrityksien tarvitsee integroitua yhteen kertaan MPASSid -ratkaisuun saavuttaakseen yli 90% Suomen peruskoululaisista ja lukiolaisista. Jatkossa samoilla yrityksillä on käytössä vähintään Virossa toimiva sama ratkaisu. Viron ja Suomen yhteinen tavoite on ajaa MPASSid:sta Eurooppalainen standardi.

Käytännössä yritykset ovat integroineet palvelunsa muutaman tunnin tai enintään päivän työpanoksella.

Sekin tosin on liian kauan – teemme töitä integroitumisen automatisoinnin eteen myös 2017.

Luotettavat yksilölliset tiedot tunnistetuista käyttäjistä

MPASSid välittää aina vakioidun tietomallin määrittämät tiedot tunnistetuista käyttäjistä palveluntarjoajille. Jokainen saa saman datasetin ja siihen voi luottaa. Miksi? Siksi että mikään välitetyistä tiedoista ei ole oppilaan itsensä määrittämää kuten esim sosiaalisen median tunnuksissa.

Välitettävät tiedot haetaan suoraan oppilashallintojärjestelmästä tai siihen kytketystä kunnan hallinnoimasta palvelusta.

Näin ollen mikäli luotatte siihen, että kunnat pitävät asiakastietonsa ajantasalla, voitte luottaa MPASSid kautta tuleviin tietoihin.

Uusi tuoteomistaja

Tero Huttunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä jatkaa MPASSid tuoteomistajana. Olette turvallisissa käsissä.

Lue lisää
Kuvakaappaus 2017-01-28 09-38-24
(English) EduHack – rebooting education sector services 4-5th May 2017

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Through obstacles to the Goal! – Winners of the best pitch at Demola Helsinki!

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
demola-hki-cropped
Demola Helsinki 2016 voittaja on MPASSid tiimi

Demola Helsinki perustettiin kesällä ja syksyllä oli ensimmäinen ryhmä. Demola Helsingissä oli 4 tiimiä, joilla oli hyvä ottaa toiminnasta ja prosesseista pienet hikottelut pois. Ohjasin MPASSid tiimiä (alussa viikoittain) ja sain vastailla aika haastaviin kysymyksiin. Käytimme Digipalvelutehdas Slackia arkiseen viestintään sähköpostin sijasta. Tiimin jäsenet olivat: Daniel Bruzual, Annika Haga, Nette Holopainen ja Annette Kemppi.

Tiimi haastoi meidät ja MPASSid idean. Saimme myös kuulla ikävältä tuntuvia (tosi)asioita. Tiimin tehtävä oli miettiä:

Miksi palveluntarjoajat eivät ole ottaneet MPASSid:ta laajemmin käyttöön? Mitkä ovat esteet räjähdysmäiselle kasvulle?

Yritysten haastattelua – syyt esiin

Usutin tiimin ottamaan yhteyttä yrityksiin, linkitin ihmisiä aluksi ja loput tiimi kontaktoi täysin itse. Oletettavasti tiimin aktivisuus yritysten parissa sai aikaan sen että muutama haastateltu yritys päätti saman tien integroitua.

Uutta mallia eli ratkaisun kimppuun

Sitten kun esteet oli löytynyt, tiimi alkoi rakentaa ratkaisua eli miten suunta käännetään. He päätyivät alustamaiseen lähestymistapaan, jossa MPASSid ei ole vain tunnistusta toteuttava palvelu, vaan paljon enemmän.

Tiimi yllätti meidät tuloksellaan, eli saimme sen mitä haimme – uuden näkulman.

OKM on käyttämässä Demola verkostoa 2017 entistä enemmän. Suunnitelma on vuositasolla laittaa 15 haastetta Demolaan ratkaistavaksi. Alla on pitchauksen video, jonka ääni valitettavasti alkaa jostain 3:00 paikkeilta. Onnistuin äänityksen aikana tehokkaasti aluksi peittämään iPadin mikin.

Lue lisää
1 2 3 7