Wilman käyttäjille MPASS.id käyttöön minuuteissa

MPASS.id kertakirjautuminen voidaan nyt vaivatta ottaa käyttöön kaikissa niissä Suomen kouluissa, joissa Wilma-oppilashallintoratkaisu on käytössä. Wilma on oppilashallintojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Suomen peruskouluista ja lukioista voi ottaa MPASS.id -kertakirjautumisen käyttöön välittömästi ilman lisäkustannuksia.

Wilmaa käyttävissä kunnissa MPASS.id -integraatio on nyt minuuttien operaatio.

Kaikkiin tuettuihin palveluihin (mm. Peda.net, Nettimoppi, Unelmakoulu ja Eduuni-ID) on MPASS.id:n käyttöönoton jälkeen mahdollista kirjautua Wilma-tunnuksilla. Tunnistautumisen yhteydessä palveluntarjoajat saavat ajantasaiset tiedot (nimi, kunta, koulu, luokka, rooli) tunnistetuista Wilma-käyttäjistä.

Kuntien ja koulujen kannalta Wilman ja MPASS.id:n suora yhteensopivuus helpottaa huomattavasti kertakirjautumisjärjestelmän käyttöönottoa erityisesti niille kunnille, joissa aiemmin tuettuja ulkoisia järjestelmiä (Active Directory, Azure AD, Dream Platform, Opinsys) ei ole käytössä.

Käyttöönotto tapahtuu minuuteissa

Wilmassa MPASS.id käyttöönotto tapahtuu yksinkertaisesti muuttamalla ainoastaan Wilman konfiguraatiota, tarvitsematta luoda riviäkään koodia tai tekemättä muutoksia esimerkiksi palomuurisääntöihin. Lisätietoja tarvittavista muutoksista löydät Visma InCommunity Oy:n sivuilta.

Tarvittavat vaiheet lyhyesti:

  1. Tehkää Visman ohjeiden mukaan muutokset Wilman konfiguraatioon.
  2. Ilmoittakaa tarvittavat tiedot MPASSid-operaattorille käyttämällä tätä lomaketta.
  3. Odota yhteydenottoa koskien robottitunnuksia, joita tarvitaan MPASSid:n ja Wilman välisen rajapinnan tasaisin väliajoin tehtävään automaattiseen toimivuuden tarkistukseen.
  4. Kun robottitunnukset ja integraation asetukset on tehty MPASSid-palvelimella, saatte viestin integraation käyttövalmiudesta.
Lue lisää
MPASSid pilotoinnista tuotantoon – demoympäristö esillä ITK-päivillä

Toisen asteen­­ ja perusasteen oppijoille suunnattu tunnistus- ja kertakirjautumisratkaisu MPASSid on siirtynyt pilotoinnista tuotantovaiheeseen. Tämän kevään merkittävin kehitysponnistus on kaikille avoin demoympäristö, joka avataan ja esitellään Hämeenlinnassa 11.–13.4. järjestettävillä ITK-päivillä.

MPASSid-palvelun pilotointi on tuonut lupaavia tuloksia. Noin vuoden ajan lähes 30 koulutuksen järjestäjää eri puolilla Suomea on pilotoinut tunnistus- ja kirjautumisratkaisua. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

Kertakirjautumispalvelu on hankala asia viestiä ja parhaimmillaan huomaamaton osa asiakkaan palveluiden käyttöä. Tästä syystä päätimme integroida MPASSid:n oppijan sähköiseen työpöytään. Koulut voivatkin kerätä kaikki käyttämänsä digitaaliset palvelut vastaavaan sähköiseen työpöytään, jossa ne ovat nopeasti ja helposti saatavilla.

Kokonaisuus muodostaa  interaktiivisen demoympäristön, jossa tunnistus on otettu käyttöön useiden eri toimijoiden sovelluksissa, joita oppijat voivat kokeilla ja käyttää. Demoympäristössä kuka tahansa voi kokeilla ja todeta MPASSid:n tuoman lisäarvon osana asiakaspolkua.

Oppimispalveluja tarjoaville yrityksille MPASSid tarjoaa helpon pääsyn laajaan käyttäjäkuntaan. Mukaan liittyville palveluntarjoajille demoympäristö toimii markkinointikanavana. Demoympäristöön voi liittyä oman palvelun ilmaisversiolla ja integroimalla MPASSid tunnistuksen.

– Kun saamme välitettyä tietoa kertakirjautumisen hyödyistä oikeille tahoille, uskon, että saamme nopeasti palvelulle lisää käyttäjiä ja lisää sovelluksia, kertoo Jarkko Moilanen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

– Yhtenäisen tunnistautumisen avulla vähennetään erillisten käyttäjätunnusten ja unohtuneiden salasanojen uusimiseen tuhlautuvaa aikaa ja voidaan hyödyntää se koulujen ydintehtävään, eli opetukseen ja oppimiseen. Niin oppijat kuin opettajat voivat käyttää yhdellä ja samalla tunnistusvälineellä lukuisia koulun ja eri palveluntarjoajien tarjoamia digitaalisia palveluja, kertoo kehityspäällikkö Manne Miettinen CSC:ltä.

ITK-päivien ohjelma: MPASSid-kertakirjautumisratkaisun demoympäristö, Digikillan olohuone

to 12.4. klo 13–14

pe 13.4. klo 13–14

Lue lisää
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous

Perjantaina 27.10. pidettiin MPASS-ohjausryhmän ensimmäinen järjestäytymiskokous Opetus- ja kulttuuriministeriön tiloissa.  MPASS-ohjausryhmä on opetus- ja kultuuriministeriölle neuvoa-antava elin, joka tukee MPASS-tunnistusratkaisuun perustuvan tunnistuspalvelun tuotantoon viemistä. Ohjausryhmä seuraa projektin etenemistä, ja antaa tukea johtamiseen ja kehittämiseen.

Laajan tietämyspohjan varmistamiseksi ministeriö kutsui ohjausryhmään toimijoita mahdollisimman monilta sidosryhmäalueilta. Ohjausryhmän jäsenet aakkosjärjestyksessä ovat Jari Harvio, Petri Ihantola, Janne Kanner, Antti Korhonen, Minna Lindberg, Marko Leppänen, Manne Miettinen, Terhi Nissinen, Erja Nokkanen, Riitta Partala, Titi Tamminen, ja Timo Väliharju.

Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyi, ja kokous käsitteli seuraavia kiireellisimpiä toimenpiteitä joita tarvitaan MPASSin tuotantoon viemisen edistämiseksi. Ohjausryhmä päätti kokoontua noin kahden kuukauden välein, ja seuraava kokous pidetään 4.12. OKM:n tiloissa. Tässä kokouksessa esitellään luonnos projektisuunnitelmaksi 2018, käsitellään hallintamallia ja esitellään sopimusluonnokset eri tahoille (palveluntarjoaja ja opetuksen järjestäjä) keskusteltavaksi.

Lue lisää
MPASSid tietomalli 1.0
Lue lisää
(English) MPASS presentation at NTW 2017

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
Parkano mukaan uudella tavalla

Parkano on tuoreimpia MPASSid:hen oppilashallintojärjestelmän integroitumisen tehneistä kunnista. Parkanosta tekee poikkeuksellisen se, että integraatio on teknisesti ensimmäinen laatuaan. Parkanon MPASSid-integraatio toteutettiin GAFE (Google Apps for Education) -rajapintojen avulla. Yhteistyökumppanina Googlen suuntaan toimi suomalainen Cloudpoint Oy.

Nyt GAFE voidaan lisätä alati kasvavaan listaan mahdollisista MPASSid-integraatiotavoista. Aiemmin tuetuista integraatiotavoista löytyvät jo LDAP /Active Directory, Unelmakoulu, Opinsys, Azure AD ja Wilma.

Parkanolaisten opettajien ja oppilaiden valitessa oman kuntansa MPASSid-tunnistusvälineeksi, MPASSid ohjaa tunnistuspyynnön Googlelle. Käyttäjät kirjautuvat siellä samaan tapaan kuin muihinkin GAFE-sovelluksiinsa, ellei tunnistusta ole jo aiemmin tehty esim. Chromebook-kirjautumisen yhteydessä. Tunnistautumisen jälkeen MPASSid hakee vielä tunnistetun käyttäjän ajantasaiset MPASS-attribuutit Googlen Directory API -rajapinnasta ja välittää ne tunnistusta pyytäneelle MPASS-palvelulle.

Lue lisää
Valmistautuminen syksyyn

Syksyllä MPASS:n osalta keskeisiä tavoitteita on tuotteistaa palvelu, luoda sille hallintamalli, parantaa viestintää sekä toki laajentaa palvelun käyttöönottoja. Näiden tehtävien osalta yksi keskeinen toimija tulee olemaan syksyksi perustettava MPASS ohjausryhmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu kesäkuun aikana koolle ohjausryhmän, joka kokoontuu ensimmäisen kerran elo-syyskuussa 2017. Ohjausryhmän ensimmäisinä tehtävinä on linjata käynnistetyn MPASS-palvelun hallintomalli sekä siihen liittyvä rahoitusrakenne. Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on edistää palvelun jatkokehitystä, viestintää sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ohjausryhmän kokoonpanossa otetaan huomioon eri toimijat MPASS-palvelun ympärillä niin käyttäjän kuin ylläpitäjän tai palvelunkehittäjien näkökulmasta. Ohjausryhmän toimikaudeksi on ajateltu kalenterivuoden mittaista aikaa.

Toinen keskeinen asia MPASS-palveluun liittyen on OID:n käyttöönoton aikataulu. OID:n hyödyntämisen mahdollistaa hallituksen esitys uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Tänään OPH:n sivuilla julkaistiinkin uutinen, jonka mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018, jolloin OID:n käyttöönottoa voidaan aloittaa. Aiheesta kirjoittelemme lisää lähempänä syksyä.

Lue lisää
Arkkitehtuurin arviointia

Kevään ensimmäisiä tehtäviäni MPASSin tuoteomistajana oli ottaa selvää alla olevista teknisistä ratkaisuista. Erilaisista lähestymistavoista koin luontevammaksi ja hyödyllisimmäksi yhdistää tähän teknisten päätösten opiskeluun myös niiden arvioinnin. Tutkijana olen ollut kehittämässä SaDE-menetelmää Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, joten se oli luonteva valinta. SaDE (Scenario- and Decision-based Evaluation) yhdistelee kahta hyvin tunnettua lähestymistapaa arkkitehtuureihin, arkkitehtuuripäätöksiä ja käyttötapauksen kaltaisia skenaarioita.

Olin yhteyksissä Helsingin yliopiston arkkitehtuuritutkijoihin Antti-Pekka Tuoviseen sekä Simo Mäkiseen ja kysyin heiltä kiinnostaisiko tutustua MPASSin arkkitehtuuriin. Tutkijat pitivät järjestelmää kiinnostavana casena, ja alkoivat innokkaasti järjestellä arviointia. Pidimme siis ensin valmistelevan päivän, jossa kävimme läpi esityksin MPASSin arkkitehtuuria sekä sen tavoitteita. Näiden perusteella HY:n tutkijat muodostivat listan arkkitehtuuripäätöksistä ja kehittivät näitä haastavia skenaarioita. Toisena päivänä kävimme sitten näitä läpi ja etsimme arkkitehtuurista heikkouksia. Arkkitehtuuri selvisi arvioinnista liehuvin lipuin, ja sain jämäkän tietopaketin siitä, miten teknologia MPASSin konehuoneessa toimii. Lopullinen arviointiraportti on vielä työn alla, mutta raakamateriaaleihin voi halutessaan tutustua jo nyt; olemalla minuun yhteydessä ja pyytämällä linkkejä materiaaleihin.

Kannattaa kuitenkin huomata, että vaikka tästä arvioinnista ei löytynyt mitään erityistä huolenaihetta, niin aiomme silti suorittaa MPASSille vielä tietoturva-auditoinnin, kunhan järjestelmä on ajossa lopullisessa tuotantoympäristössään.

Marko

Lue lisää
(English) It’s not an end, it’s a beginning

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
Kiireinen kevät

Pestini MPASSin uutena tuoteomistajana on lähtenyt vikkelästi vauhtiin. Jopa niinkin nopeasti, että huomasin, että tämän sivun päivittäminen on jäänyt viime aikoina vähälle huomiolle.
Viimeiseen reiluun kahteen kuukauteen on kuulunut MPASSin kannalta paljon hyvää, ja monta merkittävää askelta kohti MPASSin tuotteistusta on otettu.
Tärkeimpänä yksittäisenä saavutuksena pidän MPASSin tietomallin lukkoon lyömistä. 12.4. pidetyssä tietomallipalaverissa juteltiin muun muassa seuraavista asioista:
– OID (KOSKI HE) etenee aikataulussa, tällä välin käytetään väliaikaisia tunnisteita.
– Tietomalliin laitetaan oppijan luokka-aste mukaan, ja roolitieto sisältää oppija/opettaja -jaon lisäksi henkilökunnan jäsenet.
Tietomalli 1.0 lyötiin tällä kokouksella lukkoon, ja se on otettavissa käyttöön ennen kesäkuuta. Samalla keskusteltiin myös MPASSin hallintamallista. Hallintamalli on myös etenemässä, joten siitä kuulette varmaan pian.
Viikolla 19 kävimme myös vierailemassa Viron Haridus- ja Teadusministeeriumissa tutustumassa heidän opetuksen digitalisointiin liittyviin projekteihin, ja MPASSin ja heidän HarID -järjestelmänsä yhteensopivuus oli yhtenä kohtana agendallame. Kansainvälinen yhteistyö siis jatkuu.

Eilen 18.5. saatoimme myös loppuun Demolan MPASS-tuotteistusryhmän urakan, ja heidän tuotoksistaan on varmasti paljon iloa, kun mietimme seuraavia askelia kohti huoliteltua tuotetta.
Kevääseen on kuulunut myös muutamia uusia integrointeja, ja pari erittäin mielenkiintoista uusi teknistä avausta siintää jo lähitulevaisuudessa. Kerromme niistä lisää, kun teknologiat ovat kaikkien käytettävissä.
Olen myös kiertänyt ahkerasti esittelemässä MPASSia erilaisten sidosryhmien tapaamisessa, joista ehkä kiinnostavampina voisi mainita ITK-päivät Hämeenlinnassa ja eNorssi-seminaarin Vaasassa. MPASS herätti molemmissa tapahtumissa paljon mielenkiintoa ja positiivista vastakaikua, sekä palautetta jo kokeneemmilta käyttäjiltä.

Kuten tästä voinee päätellä, kevät on ollut kiireistä, mutta nyt lupasimme MPASS-tiimin kesken, että pyrimme päivittämään tätä blogia useammin. Kuulette meistä jo siis pian.

Marko

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Almost finished

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
1 2 3 8