Wilma_mpass
Wilman käyttäjille MPASS.id käyttöön minuuteissa

MPASS.id kertakirjautuminen voidaan nyt vaivatta ottaa käyttöön kaikissa niissä Suomen kouluissa, joissa Wilma-oppilashallintoratkaisu on käytössä. Wilma on oppilashallintojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Suomen peruskouluista ja lukioista voi ottaa MPASS.id -kertakirjautumisen käyttöön välittömästi ilman lisäkustannuksia.

Wilmaa käyttävissä kunnissa MPASS.id -integraatio on nyt minuuttien operaatio.

Kaikkiin tuettuihin palveluihin (mm. Peda.net, Nettimoppi, Unelmakoulu ja Eduuni-ID) on MPASS.id:n käyttöönoton jälkeen mahdollista kirjautua Wilma-tunnuksilla. Tunnistautumisen yhteydessä palveluntarjoajat saavat ajantasaiset tiedot (nimi, kunta, koulu, luokka, rooli) tunnistetuista Wilma-käyttäjistä.

Kuntien ja koulujen kannalta Wilman ja MPASS.id:n suora yhteensopivuus helpottaa huomattavasti kertakirjautumisjärjestelmän käyttöönottoa erityisesti niille kunnille, joissa aiemmin tuettuja ulkoisia järjestelmiä (Active Directory, Azure AD, Dream Platform, Opinsys) ei ole käytössä.

Käyttöönotto tapahtuu minuuteissa

Wilmassa MPASS.id käyttöönotto tapahtuu yksinkertaisesti muuttamalla ainoastaan Wilman konfiguraatiota, tarvitsematta luoda riviäkään koodia tai tekemättä muutoksia esimerkiksi palomuurisääntöihin. Lisätietoja tarvittavista muutoksista löydät Visma InCommunity Oy:n sivuilta.

Tarvittavat vaiheet lyhyesti:

  1. Tehkää Visman ohjeiden mukaan muutokset Wilman konfiguraatioon.
  2. Ilmoittakaa tarvittavat tiedot MPASSid-operaattorille käyttämällä tätä lomaketta.
  3. Odota yhteydenottoa koskien robottitunnuksia, joita tarvitaan MPASSid:n ja Wilman välisen rajapinnan tasaisin väliajoin tehtävään automaattiseen toimivuuden tarkistukseen.
  4. Kun robottitunnukset ja integraation asetukset on tehty MPASSid-palvelimella, saatte viestin integraation käyttövalmiudesta.
Lue lisää
MPASS
Valmistautuminen syksyyn

Syksyllä MPASS:n osalta keskeisiä tavoitteita on tuotteistaa palvelu, luoda sille hallintamalli, parantaa viestintää sekä toki laajentaa palvelun käyttöönottoja. Näiden tehtävien osalta yksi keskeinen toimija tulee olemaan syksyksi perustettava MPASS ohjausryhmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu kesäkuun aikana koolle ohjausryhmän, joka kokoontuu ensimmäisen kerran elo-syyskuussa 2017. Ohjausryhmän ensimmäisinä tehtävinä on linjata käynnistetyn MPASS-palvelun hallintomalli sekä siihen liittyvä rahoitusrakenne. Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on edistää palvelun jatkokehitystä, viestintää sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ohjausryhmän kokoonpanossa otetaan huomioon eri toimijat MPASS-palvelun ympärillä niin käyttäjän kuin ylläpitäjän tai palvelunkehittäjien näkökulmasta. Ohjausryhmän toimikaudeksi on ajateltu kalenterivuoden mittaista aikaa.

Toinen keskeinen asia MPASS-palveluun liittyen on OID:n käyttöönoton aikataulu. OID:n hyödyntämisen mahdollistaa hallituksen esitys uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Tänään OPH:n sivuilla julkaistiinkin uutinen, jonka mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018, jolloin OID:n käyttöönottoa voidaan aloittaa. Aiheesta kirjoittelemme lisää lähempänä syksyä.

Lue lisää
MPASS arkkitehtuuriarviointi
Arkkitehtuurin arviointia

Kevään ensimmäisiä tehtäviäni MPASSin tuoteomistajana oli ottaa selvää alla olevista teknisistä ratkaisuista. Erilaisista lähestymistavoista koin luontevammaksi ja hyödyllisimmäksi yhdistää tähän teknisten päätösten opiskeluun myös niiden arvioinnin. Tutkijana olen ollut kehittämässä SaDE-menetelmää Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, joten se oli luonteva valinta. SaDE (Scenario- and Decision-based Evaluation) yhdistelee kahta hyvin tunnettua lähestymistapaa arkkitehtuureihin, arkkitehtuuripäätöksiä ja käyttötapauksen kaltaisia skenaarioita.

Olin yhteyksissä Helsingin yliopiston arkkitehtuuritutkijoihin Antti-Pekka Tuoviseen sekä Simo Mäkiseen ja kysyin heiltä kiinnostaisiko tutustua MPASSin arkkitehtuuriin. Tutkijat pitivät järjestelmää kiinnostavana casena, ja alkoivat innokkaasti järjestellä arviointia. Pidimme siis ensin valmistelevan päivän, jossa kävimme läpi esityksin MPASSin arkkitehtuuria sekä sen tavoitteita. Näiden perusteella HY:n tutkijat muodostivat listan arkkitehtuuripäätöksistä ja kehittivät näitä haastavia skenaarioita. Toisena päivänä kävimme sitten näitä läpi ja etsimme arkkitehtuurista heikkouksia. Arkkitehtuuri selvisi arvioinnista liehuvin lipuin, ja sain jämäkän tietopaketin siitä, miten teknologia MPASSin konehuoneessa toimii. Lopullinen arviointiraportti on vielä työn alla, mutta raakamateriaaleihin voi halutessaan tutustua jo nyt; olemalla minuun yhteydessä ja pyytämällä linkkejä materiaaleihin.

Kannattaa kuitenkin huomata, että vaikka tästä arvioinnista ei löytynyt mitään erityistä huolenaihetta, niin aiomme silti suorittaa MPASSille vielä tietoturva-auditoinnin, kunhan järjestelmä on ajossa lopullisessa tuotantoympäristössään.

Marko

Lue lisää
MPASSid Productizing Handbook
(English) It’s not an end, it’s a beginning

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
MPASS-esitys ITK-päivillä
Kiireinen kevät

Pestini MPASSin uutena tuoteomistajana on lähtenyt vikkelästi vauhtiin. Jopa niinkin nopeasti, että huomasin, että tämän sivun päivittäminen on jäänyt viime aikoina vähälle huomiolle.
Viimeiseen reiluun kahteen kuukauteen on kuulunut MPASSin kannalta paljon hyvää, ja monta merkittävää askelta kohti MPASSin tuotteistusta on otettu.
Tärkeimpänä yksittäisenä saavutuksena pidän MPASSin tietomallin lukkoon lyömistä. 12.4. pidetyssä tietomallipalaverissa juteltiin muun muassa seuraavista asioista:
– OID (KOSKI HE) etenee aikataulussa, tällä välin käytetään väliaikaisia tunnisteita.
– Tietomalliin laitetaan oppijan luokka-aste mukaan, ja roolitieto sisältää oppija/opettaja -jaon lisäksi henkilökunnan jäsenet.
Tietomalli 1.0 lyötiin tällä kokouksella lukkoon, ja se on otettavissa käyttöön ennen kesäkuuta. Samalla keskusteltiin myös MPASSin hallintamallista. Hallintamalli on myös etenemässä, joten siitä kuulette varmaan pian.
Viikolla 19 kävimme myös vierailemassa Viron Haridus- ja Teadusministeeriumissa tutustumassa heidän opetuksen digitalisointiin liittyviin projekteihin, ja MPASSin ja heidän HarID -järjestelmänsä yhteensopivuus oli yhtenä kohtana agendallame. Kansainvälinen yhteistyö siis jatkuu.

Eilen 18.5. saatoimme myös loppuun Demolan MPASS-tuotteistusryhmän urakan, ja heidän tuotoksistaan on varmasti paljon iloa, kun mietimme seuraavia askelia kohti huoliteltua tuotetta.
Kevääseen on kuulunut myös muutamia uusia integrointeja, ja pari erittäin mielenkiintoista uusi teknistä avausta siintää jo lähitulevaisuudessa. Kerromme niistä lisää, kun teknologiat ovat kaikkien käytettävissä.
Olen myös kiertänyt ahkerasti esittelemässä MPASSia erilaisten sidosryhmien tapaamisessa, joista ehkä kiinnostavampina voisi mainita ITK-päivät Hämeenlinnassa ja eNorssi-seminaarin Vaasassa. MPASS herätti molemmissa tapahtumissa paljon mielenkiintoa ja positiivista vastakaikua, sekä palautetta jo kokeneemmilta käyttäjiltä.

Kuten tästä voinee päätellä, kevät on ollut kiireistä, mutta nyt lupasimme MPASS-tiimin kesken, että pyrimme päivittämään tätä blogia useammin. Kuulette meistä jo siis pian.

Marko

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Almost finished

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Productive meeting at the Ministry

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Change of plans

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Jamming to the next steps

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
(English) Demola Tampere: Journey Update

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Lue lisää
Uuden tuoteomistajan terveiset

MPASSid:n entinen tuoteomistaja Jarkko Moilanen jäi virkavapaalle 1.2. alkaen, ja minut (Marko Leppänen) nimitettiin hänen tuuraajakseen virkavapaan ajaksi.  Olen Tampereen teknilliseltä yliopistolta valmistunut ohjelmistotekniikan tohtori ja asun Nokialla. Työhistoriani on monivaiheinen, mutta suuren osan siitä olen viettänyt yliopistolla tutkijana. Väitöstutkimukseni käsitteli ohjelmistojen jatkuvaan julkaisemiseen liittyviä prosessi-, arkkitehtuuri-, ja infrastruktuurivaikutuksia. Lisäksi minua kiinnosti myös yritysten toimintatavat, innovaatiot ja startup -kulttuuri. Tutkijanuran lisäksi olen toiminut muutamassa yrityksessä liikkuvien koneiden ohjelmistosuunnittelun parissa, josta aiheesta olen kirjoittanut kirjan yhdessä kolmen muun alan asiantuntijan kanssa.

MPASS-tiimi

Uuden tuoteomistajan ensimmäinen MPASS-tapaaminen, paikalla Jarkko Moilanen (kameran takana), vasemmalta Tero Huttunen (OKM), Marko Leppänen (OKM), ja Henri Mikkonen (CSC).

Julkishallinnossa työskentely on siis minulle uutta, mutta otan haasteen innolla vastaan. Etenkin nyt kun MPASSidtä ollaan tuotteistamassa uskon ohjelmistotaustastani olevan hyötyä. Opettaminen puolestaan on ollut aina sydäntäni lähellä, sillä olen tehnyt paljon käytännön opetustyötä yliopistolla. Siksipä MPASSid helppona väylänä opetussovelluksiin ja materiaaleihin on mielestäni arvokas asia jo sinällään. Tuoteomistajuutta siirtäessä olen tutustunut MPASSid-tiimiin ja ilahtunut heidän osaamisestaan ja omistautumisestaan asialle.

Ensimmäisiä tehtäviäni uudessa työssä on kutsua koolle sidosryhmät MPASSid:n hallintamallityön loppuun saattamiseksi, joten kuulette minusta pian. Ollaan yhteyksissä!

Lue lisää
1 2 3 8