Väistyvän tuoteomistajan yhteenveto

Väistyvän tuoteomistajan yhteenveto

Matka on ollut pitkähkö. Alkusysäys kehittämiselle tuli opettajien keskuudesta. Usean opettajan mukaan kunnollista kertakirjautumisratkaisua ei ollut kaikkien saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö otti haasteen vastaan. MPASSid:n PoC tehtiin loppuvuodesta 2015 ja testattiin koululaisilla vuoden vaihteen paikkeilla. Palaute oli kannustavaa ja sen perusteella maaliskuusta 2016 eteenpäin lähdettiin tekemään pohjat kuntoon eli aloitettiin matka kohti tuotantokypsää ratkaisua. Päävastuu teknisestä avoimen lähdekoodin toteutuksesta on ollut ja on myös 2017 aikana CSC Tieteen tietotekniikan keskuksella. Yhteistyö CSC:n ja OKM:n välillä on ollut sujuvaa. MPASSid on käytännön toteutus kokeilukulttuurista, jota hallitusohjelmakin edellyttää.

Asiakaslähtöisesti ja kansainvälisesti

Kehitystyötä on tehty asiakaslähtöisesti tiiviissä yhteistyössä kuntien, opettajien, oppilaiden, kehittäjien ja yritysten kanssa. MPASSid aiheiset avoimet webinaarit ovat olleet yksi tapamme pitää yhteyttä asiakkaisiin. Olemme hyödyntäneet kansainvälistä Demola verkostoa konseptien kehittämistyössä.

Yhteistyö on lisäksi sisältänyt toisen kansainvälisen ulottuvuuden, koska Viron opetus- ja tiedeministeriö on ollut mukana matkassa päätyen MPASSid:n valintaan myös Viron opetussektorin kertakirjautumisratkaisuna. Vuoden 2016 aikana lähdimme mukaan hackathoneihin, joista esimerkkinä Ultrahack. Hackathonit ovat mahtava tilaisuus hakea palautetta kehittäjäkokemukseen ja kuulla startupien näkökulmia MPASSid ratkaisusta. Yhteistyö xEdu.co kiihdyttämn kanssa on täydentänyt startup yhteistyötä.

MPASSid:n eri osapuolille tarjoamat edut ja vahvuudet

Opetussektorille korkealaatuinen kansallinen kertakirjautuminen

MPASSid palvelulupaus on, että 99,75% tunnistautumisista tapahtuu alle 3 sekunnin. Samassa ajassa välitetään myös standardoitu käyttäjän profiili palveluntarjoajalle. MPASSid on asiakkaiden kanssa kehitetty ja asiakkaiden tarpeisiin perustuva. Ratkaisu on tehty juuri opetussektorin tarpeisiin elinikäisen oppimisen tukemiseksi.

Vaikkakin ensimmäinen kohderyhmä on ollut peruskoulu ja lukio, ei mikään estä muita sektoreita hyödyntämästä MPASSid:ta oppilaiden ja opettajien tunnistamisessa.

Toki korkeakouluilla on HAKA -verkosto ja olemme tarjonneet yhteistyötä heidän suuntaan, jotta vältetään kouluasteiden välissä tapahtuva turha muutos tunnistautumiskäytännöisssä. Meidän näkökulmasta Suomessa tulisi olla yhteinen tunnistautumisratkaisu.

Käytettävyys keskeistä

Kuten tuli alussa mainittua, MPASSid:n tavoite on että 99,75% tunnistautumisista tapahtuu alle 3 sekunnin. Muussa tapauksessa palvelu on epäonnistunut eikä vastaa vaatimuksia. Tilanteen ja käytön automaattinen seuranta on välttämätöntä käyttökokemuksen jatkuvan parantamisen kannalta.

Siksi olemme ottaneet käyttöön kesällä 2016 Plumbr palvelun, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa käyttökokemuksesta ja mahdollisista ongelmista palvelun laadun suhteen.

Kun ongelmat ja uhkaavat ongelmat ovat selvillä, niihin voidaan puuttua jo välillä ennen kuin asiakkaat edes huomaavat asiaa.

Skaalautuvuus kansainväliseksi kertakirjautumisratkaisuksi

MPASSid on kansallinen ratkaisu kertakirjautumiseen. Arkkitehtuuri sisältää rajapinnat eri maissa sijaitsevien MPASSid tunnistautumispalvelujen metatietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Näin ollen palveluntarjoajat voivat dynaamisesti lisätä ja poistaa uusia maita tunnistuksen piiriin omassa sovelluksessaan.

Jokainen MPASSid proxy sisältää myös metatietojen ja monitorointi rajapinnan.

Kokonaisuuden toimintaa on voitu kehittää alusta asti kansainvälisyys muistaen, koska Viro on ollut kumppanina ja päätynyt MPASSid käyttöönottoon 2017 myös Virossa.

Käyttöönotto äärimmäisen helppoa kunnille

Wilmaa käyttäville kunnille MPASSid ratkaisun käyttöönotto on minuuttien asia. Muita vaihtoehtoja on AD ja Azure AD integraatiot, joita olemme tehneet useamman kerran. Kyseiset integraatiot tehdään tunnistuksen yhteydessä välitettävien attribuuttien välittämistä varten. Tyypillisesti kunta tuo opetusalan käyttäjätunnukset mukaan MPASSid kautta käytettäväksi. Näin esimerkiksi 23 000 oululaista pystyy kirjautumaan kaikkiin palveluihin samoilla tunnuksilla.

Yrityksille valmis laajeneva käyttäjäkunta

Yritykselle käyttäjätietojen ja rekisterin ylläpito ei ole core businesta. Yrityksien tarvitsee integroitua yhteen kertaan MPASSid -ratkaisuun saavuttaakseen yli 90% Suomen peruskoululaisista ja lukiolaisista. Jatkossa samoilla yrityksillä on käytössä vähintään Virossa toimiva sama ratkaisu. Viron ja Suomen yhteinen tavoite on ajaa MPASSid:sta Eurooppalainen standardi.

Käytännössä yritykset ovat integroineet palvelunsa muutaman tunnin tai enintään päivän työpanoksella.

Sekin tosin on liian kauan – teemme töitä integroitumisen automatisoinnin eteen myös 2017.

Luotettavat yksilölliset tiedot tunnistetuista käyttäjistä

MPASSid välittää aina vakioidun tietomallin määrittämät tiedot tunnistetuista käyttäjistä palveluntarjoajille. Jokainen saa saman datasetin ja siihen voi luottaa. Miksi? Siksi että mikään välitetyistä tiedoista ei ole oppilaan itsensä määrittämää kuten esim sosiaalisen median tunnuksissa.

Välitettävät tiedot haetaan suoraan oppilashallintojärjestelmästä tai siihen kytketystä kunnan hallinnoimasta palvelusta.

Näin ollen mikäli luotatte siihen, että kunnat pitävät asiakastietonsa ajantasalla, voitte luottaa MPASSid kautta tuleviin tietoihin.

Uusi tuoteomistaja

Tero Huttunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä jatkaa MPASSid tuoteomistajana. Olette turvallisissa käsissä.

Lisää artikkeleita

Kommentoi

Kommenttisi*

Nimi*
Kotisivu